Datum finansijskih izvještaja je datum završetka posljednjeg perioda obuhvaćenog finansijskim izvještajima.

Datum odobravanja finansijskih izvještaja je datum kada su svi izvještaji od kojih se sastoji set finansijskih izvještaja, uključujući i povezane napomene, pripremljeni i kada su zvanično odgovorna lica potvrdila da preuzimaju odgovornost za te finansijske izvještaje.

Datum izdavanja finansijskih izvještaja je datum kada je izvještaj revizora i finansijski izvještaj nad kojim je obavljena revizija stavljen na raspolaganje trećim stranama. Ovi datumi su od naročitog značaja za korisnike izvještaja kotiranih subjekata (entiteta) na berzi, odnosno subjekata čijim akcijama se trguje.