Датум финансијских извјештаја је датум завршетка посљедњег периода обухваћеног финансијским извјештајима.

Датум одобравања финансијских извјештаја је датум када су сви извјештаји од којих се састоји сет финансијских извјештаја, укључујући и повезане напомене, припремљени и када су званично одговорна лица потврдила да преузимају одговорност за те финансијске извјештаје.

Датум издавања финансијских извјештаја је датум када је извјештај ревизора и финансијски извјештај над којим је обављена ревизија стављен на располагање трећим странама. Ови датуми су од нарочитог значаја за кориснике извјештаја котираних субјеката (ентитета) на берзи, односно субјеката чијим акцијама се тргује.