Cilj revizije usklađenosti u javnom sektoru je da omogući da se ocijeni da li su aktivnosti subjekata u javnom sektoru u skladu s mjerodavnim propisima kojima se ovi rukovode u svom radu. To uključuje i izvještavanje o tome u kojoj se mjeri revidirani subjekt pridržava utvrđenih kriterijuma. Revizija usklađenosti se može odnositi na pravilnost (tj. pridržavanje službenih kriterijuma poput važećih zakona, propisa i ugovora) ili na primjerenost (poštivanje opštih principa koja se primjenjuju na dobro finansijsko upravljanje i ponašanje javnih zvaničnika).