Циљ ревизије усклађености у јавном сектору је да омогући да се оцијени да ли су активности субјеката у јавном сектору у складу с мјеродавним прописима којима се ови руководе у свом раду. То укључује и извјештавање о томе у којој се мјери ревидирани субјект придржава утврђених критеријума. Ревизија усклађености се може односити на правилност (тј. придржавање службених критеријума попут важећих закона, прописа и уговора) или на примјереност (поштивање општих принципа која се примјењују на добро финансијско управљање и понашање јавних званичника).