Bruto bilans je pregled ukupnog prometa na kontima glavne knjige u toku jednog obračunskog perioda. Cilj sastavljanja bruto bilansa je provjera ispravnosti i usklađenosti sprovedenih knjiženja u dnevniku i u glavnoj knjizi, s obzirom na principe dvojnog knjigovodstva.