Bilans uspjeha predstavlja ukupne prihode umanjene za ukupne rashode, isključujući komponente ostalog ukupnog rezultata. Kao dio kompleta finansijskih izvještaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima (Vidjeti: IAS, IPSAS) ovaj izvještaj se naziva Izvještaj o finansijskoj uspješnosti za određeni period. U Republici Srpskoj je Ministarstvo finansija za potrebe izvještavanja na nivou određenih jedinica vlasti Pravilnikom o finansijskom izvještavanju za budžetske korisnike definisalo obrasce godišnjih izvještaja među kojima je i „Bilans uspjeha – Izvještaj o finansijskoj uspješnosti“.