Bilans stanja je finansijski izvještaj o stanju (imovine i obaveza) nekog poslovnog subjekta na određeni dan. Kao dio kompleta finansijskih izvještaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima (Vidjeti: IAS, IPSAS) ovaj izvještaj se naziva Izvještaj o finansijskom stanju ili Izvještaj o finansijskoj poziciji, a bilansni datum na koji se sačinjavaju redovni finansijski izvještaji kod nas je 31. decembar.