Биланс стања је финансијски извјештај о стању (имовине и обавеза) неког пословног субјекта на одређени дан. Као дио комплета финансијских извјештаја према међународним рачуноводственим стандардима (Видјети: IAS, IPSAS) овај извјештај се назива Извјештај о финансијском стању или Извјештај о финансијској позицији, а билансни датум на који се сачињавају редовни финансијски извјештаји код нас је 31. децембар.