Bilans je riječ kojom se najčešće jednim imenom naziva finansijski izvještaj za određeni vremenski period, pri čemu taj izvještaj odlikuje tzv. knjigovodstvena ravnoteža. Naime, takva uravnoteženost je prisutna zbog toga što po principima dvojnog knjigovodstva svaka transakcija ili događaj utiče na najmanje dva računa (konta) glavne knjige računa. Kako se svaka poslovna promjena upisuje najmanje dva puta i to na tzv. računima aktive i pasive, odnosno rashoda i prihoda, tako se – po zaključenju jednog vremenskog perioda – bilansiranjem sve transakcije i događaji odražavaju u finansijskim izvještajima – bilansima, od kojih su najpoznatiji bilans stanja i bilans uspjeha.