Anketa je metod prikupljanja primarnih podataka od određene populacije pomoću kojih revizor može doći do podataka o mišljenjima, stavovima, preferencijama i interesima ispitanika. Anketa je postavljanje određenih pitanja određenim ljudima na određeni način, kako bi se dobili istiniti odgovori. Pitanja koja se postavljaju anketom mogu biti otvorena i zatvorena. Otvorena pitanja su na neki način fleksibilna i podrazumjevaju mnogo opcija odgovora dok zatvorena pitanja nisu fleksibilna i podrazumjevaju određen broj odgovora. Revizija učinka ankete koristi kada hoće da, na osnovu analiziranih i agregirani podataka prikupljenih anketom, dobije opštu sliku o stanju u jednom određenom području iz koga je revizijski problem. Anketa se može provoditi putem pošte, elektronske pošte, telefona i lično.