Анкета је метод прикупљања примарних података од одређене популације помоћу којих ревизор може доћи до података о мишљењима, ставовима, преференцијама и интересима испитаника. Анкета је постављање одређених питања одређеним људима на одређени начин, како би се добили истинити одговори. Питања која се постављају анкетом могу бити отворена и затворена. Отворена питања су на неки начин флексибилна и подразумјевају много опција одговора док затворена питања нису флексибилна и подразумјевају одређен број одговора. Ревизија учинка анкете користи када хоће да, на основу анализираних и агрегирани података прикупљених анкетом, добије општу слику о стању у једном одређеном подручју из кога је ревизијски проблем. Анкета се може проводити путем поште, електронске поште, телефона и лично.