Angažovanje u kome odgovorna strana mjeri predmetno pitanje naspram kriterijuma i prezentuje informacije o predmetu revizije, o čemu zatim revizor prikuplja dovoljne i odgovarajuće revizijske dokaze koji obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje mišljenja/zaključka. U angažovanju sa potvrdom, zaključak revizora se odnosi na to da li informacije o predmetnom pitanju sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija finansijskih izvještaja je uvijek angažman s potvrdom, s obzirom da se ova revizija zasniva na finansijskim informacijama koje prezentuje odgovorna strana.