Angažovanje u kom revizor – praktičar smanjuje rizik angažovanja na uvjeravanju na prihvatljivo nizak nivo u okolnostima angažovanja, kao osnov za zaključak koji donosi revizor. Zaključak koji donosi revizor se izražava u formi mišljenja o ishodu mjerenja ili procjene predmeta prema određenim kriterijumima.

Naziva se još i: Angažovanje na uvjeravanju u razumnoj mjeri.