Ангажовање у ком ревизор – практичар смањује ризик ангажовања на увјеравању на прихватљиво низак ниво у околностима ангажовања, као основ за закључак који доноси ревизор. Закључак који доноси ревизор се изражава у форми мишљења о исходу мјерења или процјене предмета према одређеним критеријумима.

Назива се још и: Ангажовање на увјеравању у разумној мјери.