Prikupljanje podataka samo po sebi nema korisne svrhe osim kada se podaci i informacije mogu korisno i pravilno analizirati. U reviziji treba planirati dovoljno vremena i resursa da se izvrši analiza prikupljenih revizijskih dokaza i da se anlizirani revizijski dokazi dovedu u kontekst odgovora na postavljena revizijska pitanja, kao pouzdana osnova za formiranje nalaza revizije. Revizijski dokazi se razlikuju po vrsti i prirodi, prikupljaju iz brojnih i raznovrsnih izvora, primjenom različitih metoda te je posebno bitno na koji način izvršiti analizu prikupljenih revizijskih dokaza.

U odnosu na vrstu i prirodu raspoloživih podataka njihova analiza može se vršiti različitim metodama.

Detaljnije pod: Kvantitativna analiza podataka, Kvalitativna analiza podataka.