Analize poslovanja je aktivnost specifična za finansijsku reviziju i ona se vrši kontinuirano iako je primarno vezana za fazu planiranja revizije. Cilj joj je razumijevanje poslovanja subjekta revizije čiji se finansijski izvještaji revidiraju. Analiza poslovanja čini osnovu efikasne revizije.