Анализе пословања је активност специфична за финансијску ревизију и она се врши континуирано иако је примарно везана за фазу планирања ревизије. Циљ јој је разумијевање пословања субјекта ревизије чији се финансијски извјештаји ревидирају. Анализа пословања чини основу ефикасне ревизије.