Revizorski postupci koji obuhvataju procjenu finansijskih informacija putem analize odnosa i povezanosti između finansijskih kao i nefinansijskih informacija. Analitički postupci, takođe uključuju i istraživanje identifikovanih fluktuacija ili odnosa koji nisu konzistentni sa drugim relevantnim informacijama ili koje značajno odstupaju od očekivanih iznosa.

Primjenom analitičkih postupaka kao “suštinskih revizorskih postupaka” bavi se Međunarodni standard revizije 570. Navedeni standard se bavi i obavezom revizora da sprovede analitičke postupke pri kraju revizije, kao pomoć revizoru u formiranju krajnjeg zaključka o finansijskim izvještajima. Suštinski analitički postupci su opšte posmatrano, primjenljiviji na transakcije visoke učestalosti koje imaju sklonost da vremenom postanu predvidljive.