Ревизорски поступци који обухватају процјену финансијских информација путем анализе односа и повезаности између финансијских као и нефинансијских информација. Аналитички поступци, такође укључују и истраживање идентификованих флуктуација или односа који нису конзистентни са другим релевантним информацијама или које значајно одступају од очекиваних износа.
Примјеном аналитичких поступака као “суштинских ревизорских поступака” бави се Међународни стандард ревизије 570. Наведени стандард се бави и обавезом ревизора да спроведе аналитичке поступке при крају ревизије, као помоћ ревизору у формирању крајњег закључка о финансијским извјештајима. Суштински аналитички поступци су опште посматрано, примјенљивији на трансакције високе учесталости које имају склоност да временом постану предвидљиве.