Adekvatnost je mjera kvaliteta, to jest relevantnosti i pouzdanosti dokaza u pružanju podrške zaključcima na kojima se zasniva mišljenje revizora.
Detaljnije pod: Revizijski dokaz; Mišljenje revizora i Dovoljnost (revizijskih dokaza).