Адекватност је мјера квалитета, то јест релевантности и поузданости доказа у пружању подршке закључцима на којима се заснива мишљење ревизора.
Детаљније под: Ревизијски доказ; Мишљење ревизора и Довољност (ревизијских доказа).