U skladu sa Sporazumom o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u Bijeljini, dana 10.03.2021. godine održan je sastanak predstavnika Državne revizorske institucije Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske na temu provođenja paralelne revizije učinka. Ispred Državne revizorske institucije Srbije sastanku su prisustvovali Stojanka Milovanović vrhovni državni revizor i članovi tima za reviziju Zoran Stepanović, Slobodanka Milešević i Maja Firanji, a ispred Glavne službe za reviziju prisutni su bili dr Milovan Bojić rukovodilac Sektora revizije učinka i članovi tima za reviziju Mladenko Marković i Vladimir Kremenović.

Na sastanku su razmjenjene informacije o provođenju predstudijskog ispitivanja, finalizaciji predstudije i izrade predstudijskog memoranduma, kao i o planu provođenja glavne studije. Nakon sastanka predstavnici dvije revizorske institucije, sa predstavnikom Gradske uprave Bijeljina, posjetili su i nekoliko lokacija na rijeci Drini kako bi se ostvario neposredan uvid u stanje priobalnog područja uz rijeku Drinu.

Takođe, na sastanku se razgovaralo o funkcionisanju revizije učinka u dvije revizorske institucije, mogućnostima unapređenja profesionalne saradnje i drugim aktelnim pitanjima revizije javnog sektora.