У складу са Споразумом о професионалној сарадњи између Државне ревизорске институције Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у Бијељини, дана 10.03.2021. године одржан је састанак представника Државне ревизорске институције Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на тему провођења паралелне ревизије учинка. Испред Државне ревизорске институције Србије састанку су присуствовали Стојанка Миловановић врховни државни ревизор и чланови тима за ревизију Зоран Степановић, Слободанка Милешевић и Маја Фирањи, а испред Главне службе за ревизију присутни су били др Милован Бојић руководилац Сектора ревизије учинка и чланови тима за ревизију Младенко Марковић и Владимир Кременовић.

На састанку су размјењене информације о провођењу предстудијског испитивања, финализацији предстудије и израде предстудијског меморандума, као и о плану провођења главне студије. Након састанка представници двије ревизорске институције, са представником Градске управе Бијељина, посјетили су и неколико локација на ријеци Дрини како би се остварио непосредан увид у стање приобалног подручја уз ријеку Дрину.

Такође, на састанку се разговарало о функционисању ревизије учинка у двије ревизорске институције, могућностима унапређења професионалне сарадње и другим актелним питањима ревизије јавног сектора.