U Banjaluci je, 14.09.2023. godine, u organizaciji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i međunarodne organizacije UN Women, održan četvrti regionalni sastanak vrhovnih revizorskih institucija iz regiona koje provode paralelnu reviziju učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Revizorski timovi su prezentovali preliminarne nalaze revizije, a dogovoreni su i naredni koraci povodom predstojećeg sastanka koji bi se trebao održati u Beogradu početkom decembra kada će na dnevnom redu biti faza izvještavanja.

Vrhovne revizorske institucije iz BiH, Srbije i Crne Gore su 24.02.2023. godine u Beogradu potpisale Sporazum o sprovođenju paralelne revizije učinka u sklopu Cilja održivog razvoja 5 – Rodna ravnopravnost. Sporazum je potpisan između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Kancelarije za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Državne revizorske institucije Srbije i Državne revizorske institucije Crne Gore.

U skladu sa potpisanim Sporazumom vrhovne revizorske institucije provode paralelnu reviziju učinka radnog naziva „Ostvarivanje rodne ravnopravnosti“ i po okončanju revizije će objaviti zasebne izvještaje. Predmetna revizija učinka će se provoditi u skladu sa vlastitim zakonodavstvima i mjerodavnim smjernicama Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI).

Paralelna revizija se provodi uz tehničku podršku UN Women, u okviru regionalnog programa „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu” (2020-2024) koji finansira Švedska, dok ulogu koordinatora između potpisnica Sporazuma ima Državna revizorska institucija Republike Srbije.