У Бањалуци је, 14.09.2023. године, у организацији Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и међународне организације UN Women, одржан четврти регионални састанак врховних ревизорских институција из региона које проводе паралелну ревизију учинка из области родне равноправности.

Ревизорски тимови су презентовали прелиминарне налазе ревизије, а договорени су и наредни кораци поводом предстојећег састанка који би се требао одржати у Београду почетком децембра када ће на дневном реду бити фаза извјештавања.

Врховне ревизорске институције из БиХ, Србије и Црне Горе су 24.02.2023. године у Београду потписале Споразум о спровођењу паралелне ревизије учинка у склопу Циља одрживог развоја 5 – Родна равноправност. Споразум је потписан између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, Канцеларије за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине, Државне ревизорске институције Србије и Државне ревизорске институције Црне Горе.

У складу са потписаним Споразумом врховне ревизорске проводе паралелну ревизију учинка радног назива „Остваривање родне равноправности“ и по окончању ревизије ће објавити засебне извјештаје. Предметна ревизија учинка ће се проводити у складу са властитим законодавствима и мјеродавним смјерницама Међународне организације врховних институција за ревизију (INTOSAI).

Паралелна ревизија се проводи уз техничку подршку UN Women, у оквиру регионалног програма „Трансформативно финансирање за родну равноправност – ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану” (2020-2024) који финансира Шведска, док улогу координатора између потписница Споразума има Државна ревизорска институција Републике Србије.