Dr Duško Pejović, predsjednik Državne revizorske institucije Republike Srbije i Jovo Radukić, glavni revizor Republike Srpske potpisali su Sporazum o profesionalnoj saradnji.

Tokom jednodnevne posjete delegacije Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u Beogradu, organizovan je radni sastanak rukovodstva obe institucije, na kome su razgovarali o profesionalnoj saradnji dvije vrhovne revizorske institucije i mogućim modalitetima za ostvarivanje određenih profesionalnih aktivnosti u budućnosti.

Kao jednu od oblasti zajedničke saradnje DRI Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, dr Pejović je naveo sprovođenje paralelnih revizija, naročito revizija svrsishodnosti poslovanja.

Čelnici obe institucije naveli su i organizaciju zajedničkih obuka, radionica, seminara iz oblasti eksterne revizije javnog sektora, kao i razmjenu iskustava u prevođenju i primjeni INTOSAI standarda i drugih profesionalnih propisa.

Za nas je ovaj Sporazum o saradnji veoma značajan i nadamo se da ćemo u narednom periodu intenzivnije sarađivati, kako bismo ojačali naše institucije i pojačali finansijsku disciplinu u našim zemljama, rekao je glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić.