Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Realizacija ugovora javnih nabavki za 2021. godinu
 

Javne nabavke za 2021. godinu

Nabavka usluga fiksne telefonije broj 01/0518-536-14/21
20.12.2021.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga fiksne telefonije

Nabavka usluga fiksne telefonije broj 01/0518-479-15/21
29.11.2021. Odluka o poništenju postupka javne nabavke fiksne telefonije

Nabavka laserskih štampača i multifunkcijskih uređaja broj 01/0518-384-14/21
28.09.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laserskih štampača i multifunkcijskih uređaja

Nabavka kancelarijskog namještaja broj 01/0518-369-16/21
17.09.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Nabavka goriva broj 01/0518-335-19/21
03.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva

Nabavka kancelarijskog namještaja broj 01/0518-268-15/21
20.07.2021. Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja

Nabavka mrežne opreme, pratećeg softvera i licenci broj 01/0518-218-12/21
19.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrežne opreme, pratećeg softvera i licenci

Nabavka serverske i dodatne opreme i serverskih programskih paketa broj 01/0518-172-12/21
06.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i dodatne opreme i serverskih programskih paketa

Nabavka računarske opreme broj 01/0518-167-12/21
14.04.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Nabavka stručnog usavršavanja broj 01/0518-154-1/21
12.03.2021. Poziv za dostavljanje ponuda

Nabavka tonera broj 01/0518-102-17/21
03.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera

Nabavka goriva broj 01/0518-28-14/21
27.01.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva

Nabavka restoranskih usluga broj 01/0518-47-1/21
19.01.2021. Poziv za dostavljanje ponuda

Nabavka hotelskog smještaja broj 01/0518-46-1/21
19.01.2021. Poziv za dostavljanje ponuda