План јавних набавки за 2021. годину

Реализација уговора јавних набавки за 2021. годину
 

Јавне набавке за 2021. годину

Набавка услуга фиксне телефоније број 01/0518-536-14/21
20.12.2021.Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга фиксне телефоније

Набавка услуга фиксне телефоније број 01/0518-479-15/21
29.11.2021. Одлука о поништењу поступка јавне набавке фиксне телефоније

Набавка ласерских штампача и мултифункцијских уређаја број 01/0518-384-14/21
28.09.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ласерских штампача и мултифункцијских уређаја

Набавка канцеларијског намјештаја број 01/0518-369-16/21
17.09.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског намјештаја

Набавка канцеларијског намјештаја број 01/0518-268-16/21
20.07.2021. Одлука о поништењу поступка јавне набавке канцеларијског намјештаја

Набавка мрежне опреме, пратећег софтвера и лиценци број 01/0518-218-12/21
19.05.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мрежне опреме, пратећег софтвера и лиценци

Набавка серверске и додатне опреме и серверских програмских пакета број 01/0518-172-12/21
06.05.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку серверске и додатне опреме и серверских програмских пакета

Набавка рачунарске опреме број 01/0518-167-12/21
14.04.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-154-1/21
12.03.2021. Позив за достављање понуда

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-47-1/21
19.01.2021. Позив за достављање понуда

Набавка хотелског смјештаја број 01/0518-46-1/21
19.01.2021. Позив за достављање понуда