Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Realizacija ugovora javnih nabavki za 2019. godinu
 

Javne nabavke za 2019. godinu

Nabavka tonera za laserske štampače broj 01/0518-134/19
13.03.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera za laserske štampače

Nabavka goriva broj 01/0518-5-11/19
25.01.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva

Nabavka restoranskih usluga broj 01/0518-13-1/19
04.01.2019. Poziv za dostavljanje ponuda

Nabavka stručnog usavršavanja broj 01/0518-14-1/19
04.01.2019. Poziv za dostavljanje ponuda

НNabavka usluga hotelskog smještaja broj 01/0518-12-1/19
04.01.2019. Poziv za dostavljanje ponuda