План јавних набавки за 2019. годину

Реализација уговора јавних набавки за 2019. годину
 

Јавне набавке за 2019. годину

Набавка тонера за ласерске штампаче број 01/0518-134/19
13.03.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера за ласерске штампаче

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-13-1/19
04.01.2019. Позив за достављање понуда

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-14-1/19
04.01.2019. Позив за достављање понуда

Набавка услуга хотелског смјештаја број 01/0518-12-1/19
04.01.2019. Позив за достављање понуда