Predstavnik Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić – viši revizor za finansijsku reviziju, prisustvovao je seminaru i trećem godišnjem sastanku EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Lisabonu (Portugal).

Na seminaru, na kojem su učestvovali predstavnici iz 27 vrhovnih revizorskih institucija: Portugala, Džordžije, Poljske, Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Danske, Estonije, Finske, Grčke, Mađarske, Izraela, Italije, Letonije, Litvanije, Sjeverne Makedonije, Malte, Crne Gore, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Bugarske, Španije, Turske, Albanije i Ukrajine, razmatrana su iskustava o funkcijama opština i specifičnim funkcijama delegiranim od strane centralnog nivoa vlasti, procesu decentralizacije, kao i o radu vrhovnih revizorskih institucija na planu revizije funkcija lokalne samouprave.

Izuzev seminara, održan je i godišnji sastanak na kojem je razmatran plan implementacije tri strateška cilja iz Plana rada ove EUROSAI Radne grupe za period 2019-2020. godine. Učesnicima su predstavljeni rezultati istraživanja na temu upotrebe podataka opština, prikupljanja podataka o sopstvenim prihodima opština, kao i razvoja baze podataka o glavnim podacima opština. Takođe se razgovaralo o mogućnostima sprovođenja koordinisanih revizija, kao i drugim strateškim pitanjima.

Imajući u vidu značaj revizije opština, a u cilju daljeg razvoja revizijske metodologije, razmjene najboljih praksi i iskustava, međunarodni značaj kao i doprinos unapređenju sistema revizija opština Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je 2016. godine postala članica ove radne grupe.