Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић – виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал).

На семинару, на којем су учествовали представници из 27 врховних ревизорских институција: Португала, Џорџије, Пољске, Републике Српске, Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Данске, Естоније, Финске, Грчке, Мађарске, Израела, Италије, Летоније, Литваније, Сјеверне Македоније, Малте, Црне Горе, Румуније, Словачке, Словеније, Бугарске, Шпаније, Турске, Албаније и Украјине, разматрана су искустава о функцијама општина и специфичним функцијама делегираним од стране централног нивоа власти, процесу децентрализације, као и о раду врховних ревизорских институција на плану ревизије функција локалне самоуправе.

Изузев семинара, одржан је и годишњи састанак на којем је разматран план имплементације три стратешка циља из Плана рада ове ЕУРОСАИ Радне групе за период 2019-2020. године. Учесницима су представљени резултати истраживања на тему употребе података општина, прикупљања података о сопственим приходима општина, као и развоја базе података о главним подацима општина. Такође се разговарало о могућностима спровођења координисаних ревизија, као и другим стратешким питањима.

Имајући у виду значај ревизије општина, а у циљу даљег развоја ревизијске методологије, размјене најбољих пракси и искустава, међународни значај као и допринос унапређењу система ревизија општина Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је 2016. године постала чланица ове радне групе.