Izvještaji o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine