Извјештаји о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године