Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 23 rezultata
Strana 1 od 3
Objavljeno: 26. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja 9 januar Krupa na Uni

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 23. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Bratunac

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 23. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Kostajnica

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 16. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Doboj

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 16. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Kneževo

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 14. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Sveti Sava Oštra Luka

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 14. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Novi Grad

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 14. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Gradiška

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 14. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Ozren Petrovo

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 12. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Šamac

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Strana 1 od 3