Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 16 rezultata
Strana 1 od 2
Objavljeno: 24. 12. 2021.
Revidirani period: 2016

Centar za socijalni rad Trebinje

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 07. 12. 2021.
Revidirani period: 2016

Kazneno popravni zavod Bijeljina

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 08. 11. 2021.
Revidirani period: 2016

Kazneno popravni zavod Trebinje

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 03. 11. 2021.
Revidirani period: 2016

Kazneno popravni zavod Istočno Sarajevo

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 18. 10. 2021.
Revidirani period: 2016

Kazneno popravni zavod Banja luka

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 11. 10. 2021.
Revidirani period: 2016

Kazneno popravni zavod Doboj

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 11. 10. 2021.
Revidirani period: 2016

Kazneno popravni zavod Foča

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 02. 08. 2021.
Revidirani period: 2016

Centar za socijalni rad Zvornik

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 28. 07. 2021.
Revidirani period: 2016

Dom zdravlja Brod

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 24. 06. 2021.
Revidirani period: 2016

Dom zdravlja Sveti Luka, Bileća

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Strana 1 od 2