Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 27 rezultata
Strana 1 od 3
Objavljeno: 14. 12. 2018.
Revidirani period: 2015

Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 27. 11. 2018.
Revidirani period: 2015

Regionalna deponija Eko – dep d.o.o. Bijeljina

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 16. 11. 2018.
Revidirani period: 2015

Regionalna deponija Zvornik d.o.o.

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 31. 08. 2018.
Revidirani period: 2015

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Ostali entiteti javnog sektora

Objavljeno: 28. 08. 2018.
Revidirani period: 2015

Opština Srebrenica

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 27. 08. 2018.
Revidirani period: 2015

Opština Teslić

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 27. 08. 2018.
Revidirani period: 2015

Fond za profesionalanu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 23. 08. 2018.
Revidirani period: 2015

Elektrokrajina a.d.

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 20. 08. 2018.
Revidirani period: 2015

Opština Kotor Varoš

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 17. 08. 2018.
Revidirani period: 2015

Opština Višegrad

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Strana 1 od 3