Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 24 rezultata
Strana 1 od 3
Objavljeno: 29. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Rudo

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 26. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Derventa

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 26. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Rogatica

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 24. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Ljubinje

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 22. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Kneževo

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 20. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Kostajnica

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 20. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Šekovići

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 18. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Opština Milići

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 12. 12. 2017.
Revidirani period: 2014

Republički devizni inspektorat

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 10. 10. 2017.
Revidirani period: 2014

Komunalac a.d. Derventa

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Strana 1 od 3