Rukovodilac sektora za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Renata Čajić-Kužet je učestvovala u radu stručnog dijela Kongresa Evropske organizacije vrhovnih institucija za reviziju (EUROSAI) koji se odvijao u Pragu u periodu od 22.-24. maja 2022. godine.

Međunarodnoj revizorskoj konferenciji prisustvovalo je preko 200 delegata, uključujući 30 najviših predstavnika revizorskih institucija iz 37 zemalja.

Delegate je u nedjelju, 22. maja, dočekao predsjednik VRI Češke Republike i predsjednik EUROSAI Miloslav Kala.

U ponedeljak je održano ukupno devet stručnih radionica o poreskim, antikorupcijskim, ekološkim i drugim temama. Sastanak je obuhvatio i rad na novom strateškom planu EUROSAI za period 2024-2030.

Predstavnica Glavne službe za reviziju je aktivno učestvovala u radionicama iz oblasti vizualizacije u revizorskom izvještavanju i provođenja revizorskih preporuka.

Domaćin događaja bila je VRI Češke Republike, kao institucija koja predsjedava EUROSAI-jem za tekući mandatni period.