Jedna ili više fascikli (fajlova, foldera) ili drugih medija za skladištenje podataka, u fizičkom ili elektronskom obliku, koje sadrže evidencije koji čine revizijsku dokumentaciju za konkretan revizijski angažman.