Aproksimacija novčanih iznosa u odsustvu preciznog načina mjerenja. Ovaj termin se koristi za iznos odmjeren po fer vrijednosti kada postoji neizvjesnost procjene kao i za druge iznose koji zahtijevaju procjenjivanje. Za računovodstvene procjene se koristi između ostalih MSR 540 (Revizija računovodstvenih procjena, uključujući računovodstvene procjene fer vrijednosti i povezana objelodanjivanja), a kada se taj standard koristi samo za računovodstvene procjene koje uključuju odmjeravanje po fer vrijednosti tada se koristi izraz „računovodstvene procjene fer vrijednosti“.