Računovodstvene politike su specifični principi, osnove, konvencije, pravila i prakse koje subjekt/entitet primjenjuje prilikom pripremanja i prezentacije finansijskih izvještaja. Subjekt dosljedno odabira i primjenjuje svoje računovodstvene politike za slične transakcije, druge događaje i okolnosti, osim ako određeni standard finansijskog izvještavanja (IFRS) posebno ne zahtijeva ili dozvoljava kategorizaciju stavki za koje bi mogle biti adekvatne različite politike. Ako standard zahtijeva ili dozvoljava takvu kategorizaciju, odgovarajuća računovodstvena politika se dosljedno bira i primjenjuje za svaku kategoriju. Subjekt će da mijenja računovodstvenu politiku samo ako:

(a) je ta promjena propisana nekim IFRS; ili

(b) ta promjena dovodi do toga da finansijski izvještaji pružaju pouzdane i relevantnije informacije o efektima transakcija, drugih događaja ili okolnosti na finansijsku poziciju, finansijske performanse ili tokove gotovine entiteta.