Uslovi angažovanja definisani u pisanoj formi u obliku pisma.

(Vidjeti: Preduslovi za reviziju)