Pisane izjave predstavljaju značajan izvor revizijskih dokaza. Ukoliko rukovodstvo modifikuje ili ne dostavi tražene pisane izjave, to može upozoriti revizora na mogućnost da postoji jedan ili više značajnih problema. Takođe, zahtjev za dostavljanje pisanih izjava, umjesto usmenih, u većini slučajeva će navesti rukovodstvo da stvari shvati ozbiljnije i na taj način poboljša kvalitet izjava.

(Vidjeti i pod: Izjave rukovodstva).