Vidjeti pod: Statističko uzorkovanje i Uzorkovanje.