Podložnost računovodstvene procjene i srodnih objelodanjivanja inherentnom nedostatku preciznosti u odmjeravanju.