Zahtjev sa negativnim potvrdama je zahtjev da strana koja potvrđuje direktno odgovori revizoru, samo u slučaju kada se ne slaže sa informacijama navedenim u zahtjevu. Takva konfirmacija se naziva i „negativna konfirmacija“, a izostanak odgovora na takav zahtjev će se smatrati potvrdom stanja odnosno saglasnošću sa informacijama. Zahtjev za pozitivnim potvrdama je zahtjev da strana koja potvrđuje direktno odgovori revizoru da li se slaže ili ne slaže sa sa informacijama navedenim u zahtjevu ili da obezbijedi zahtijevane informacije (tzv. „pozitivna konfirmacija“). Izostanak odgovora na pozitivnu konfirmaciju zahtijevaće primjenu i drugih revizijskih postupaka.