Kolegijalni model organizovanja VRI ili model odbora koriste mnoge azijske zemlje, uključujući Indoneziju, Japan i Južnu Koreju, neke evropske zemlje uključujući Njemačku i Holandiju. Ovaj model ima sličnosti sa monokratskim ili westminsterskim modelom, osim što revizorskom institucijom upravlja kolegijano tijelo koje takođe izvještaje podnosi parlamentu.

(Pogledati: Modeli organizovanja VRI).