Pojam koji podrazumijeva „Izvještajni entitet javnog sektora“, to jest organizaciju javnog sektora bilo kog nivoa vlasti, kao i program ili oblast aktivnosti javnog sektora koja se može zasebno identifikovati i koji priprema finansijske izvještaje opšte namjene.
Izvještajni entitet javnog sektora može da se sastoji iz dva ili više zasebnih entiteta koji prezentuju finansijske izvještaje opšte namjene kao da su jedan entitet – ovakav izvještajni entitet naziva se grupni izvještajni entitet, a izvještaji su konsolidovani ili izvještaji grupe. Ključne karakteristike izvještajnog entiteta javnog sektora su sljedeće:

a) To je entitet koji sakuplja resurse od, ili u ime, društva i/ili koristi resurse u cilju preduzimanja aktivnosti za dobrobit tog društva ili u njihovo ime; i

b) Postoje korisnici usluga ili izvori resursa koji se oslanjaju na finansijske izvještaje opšte namjene za svrhe odgovornosti i donošenja odluka.