Pojam „entitet“ u kontekstu finansijskog izvještavanja kao i revizije finansijskih izvještaja podrazumijeva „izvještajni entitet“ odnosno subjekta ili grupu subjekata za koji se sačinjavaju finansijski izvještaji i provodi revizija tih izvještaja.